Tillgänglighet på webbplatsen

Vi på Höörs bibliotek gör vårat yttersta för att hålla vår webbplats tillgänglig för alla.

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats


Höörs bibliotek står bakom den här webbplatsen.Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.


Det här dokumentet beskriver hur Höörs bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?


Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från Höörs bibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till webbredaktionen eller kontakta oss på telefon, 0413 - 281 03.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet


Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret till höger så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (på svenska webbdirektivet). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Film kan sakna alternativ för att kunna tillgodogöra sig filmens innehåll då de saknar undertexter och/eller syntolkning. (WCAG A 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 WCAG AA 1.2.4, 1.2.5)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.


Hur vi testat webbplatsen


Vår leverantör försäkrar att man har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Höörs biblioteks webbplats publicerades den XXXX
Redogörelsen uppdaterades senast denXXXX

Förbättringar för tillgänglighet