Tillgänglighet på biblioteket

Höörs bibliotek

Parkering: Handikapparkering finns i direkt anslutning till Höörs biblioteks entré och överst vid ishallens parkering. Övrig parkering sker vid ishallen cirka 20 meter från huvudentrén, och vid Höörs Bad och Sportcentrum cirka 75 meter från huvudentrén. Parkeringen vid Höörs Bad och Sportcentrum kräver parkeringsskiva.

Entré: Entrén till biblioteket i Höör finns på byggnadens norra fasad mot Höörs Bad och Sportcentrum. Entrédörren har automatisk dörröppnare och du når den direkt från markplanet. Det går att köra bil fram till entrédörren. Markplanet framför entrén har beläggning av asfalt.

Toaletter: Handikapptoalett finns i foajén. Dörröppnare saknas.

Publik miljö: Inga trappsteg eller trösklar i bibliotekets bokhall.
Höj- och sänkbar utlånings- och återlämningsautomat.
Personalen hjälper naturligtvis till efter önskemål. För personlig guidning kontakta biblioteket och boka tid.

Hiss: Hiss finns i bibliotekslokalen för transport till Skåneavdelningen, Sagorummet och vårt studierum en halvtrappa upp. Hissen är handikappanpassad.

Ledarhund: Ledarhund i tjänst får följa med in i bibliotekslokalerna.

Hörslinga: Hörslinga finns inte i biblioteket.

Datorer: Biblioteket har fyra datorer med internetåtkomst för publik användning. En är avsedd för släktforskning, tre för allmän användning.
Trådlöst nätverk finns i biblioteket.

Läsutrustning: Daisyspelare finns till utlån.

Anpassade medier: Biblioteket har olika typer av anpassade medier. Anpassade medier är till exempel talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker och punktskriftsböcker.