Jag ansvarar för avdelningarna som riktar sig till äldre barn och unga, men även för verksamheten ut mot skolorna i Höörs kommun gällande läsfrämjande insatser, inköp av böcker, och med frågor som rör MIK(Medie- och Informationskunskap) och källkritik. Två dagar i veckan arbetar jag på Sätoftaskolans bibliotek.