Jag arbetar som bibliotekschef och har verksamhetsansvar samt ansvar för personal och ekonomi.