Bibliotekskort och låneregler

För att låna behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Kortet är gratis och du får det genom att visa fotolegitimation och skriva på en förbindelseblankett. Har du inte fyllt 18 år är din vårdnadshavare ansvarig och måste ge sitt medgivande.

Bibliotekskort och pinkod behöver du för att:

  • låna böcker och annat i bibliotekets utlåningsautomat
  • låna om och reservera här på webben
  • låna e-böcker och e-ljudböcker

Var rädd om ditt bibliotekskort. Som innehavare av kortet är du ansvarig för det material du lånar med kortet.

Du måste alltid ha ditt bibliotekskort eller giltig fotolegitimation med om du vill låna över disk. I låneautomaten kan du låna även om du glömt kortet genom att ange ditt personnummer och din pinkod.

Kom ihåg att anmäla om du ändrar namn eller adress eller om du blivit av med ditt bibliotekskort. Behöver du av någon anledning ett nytt bibliotekskort så kostar det 10 kronor.

Låntagarregistret

Som låntagare registreras du i låntagarregistret som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lämnar inte ut några uppgifter om personer som finns registrerade i vårt register. Däremot har du rätt till att få reda på vilken information som finns om dig i vårt register.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan den reserveras. När boken finns att hämta skickar biblioteket ett meddelande med brev, sms eller e-post. Att reservera är gratis. Hämtas inte reservationen ut och du inte har avbeställt den tar vi ut en avgift på 10 kronor.

Lånetider

Lånetiden för böcker, ljudböcker, barnskivor och språkkurser är fyra veckor. Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer. Har en annan låntagare också reserverat det du lånar så förkortas lånetiden automatiskt till 14 dagar.

Lånetiden för musik-CD, faktafilm och tidskrifter är 14 dagar. Du kan låna om två gånger om det inte finns någon reservationskö.

Lånetiden för spelfilm (ej dokumentär- eller faktafilm) är 7 dagar. För barnfilm gäller  max 3 filmer per lånetillfälle.  Du kan låna om två gånger om det inte finns några reservationer. För att få låna film ska du ha fyllt 18 år.

Avgifter

Böcker, ljudböcker, språkkurser, musik-CD och tidskrifter

Övertidsavgiften är 2 kronor per dag, men max 100 kronor per media för vuxna (gäller ej pek- och bilderböcker, de är avgiftsfria).

Maximal avgift per återlämningstillfälle är 300 kronor.

Barn under 18 år betalar inga förseningsavgifter på böcker.

För personer med e-post eller SMS skickas en påminnelse några dagar före sista återlämningsdagen. Påminnelsen är endast en hjälp för att komma ihåg. Det är fortfarande ditt ansvar att lämna tillbaka i tid.

Film

Spelfilm: övertidsavgiften är 20 kronor per dag, max 100 kronor per film.
Faktafilm: övertidsavgiften är 2 kronor per dag, max 100 kronor per film.

Fjärrlån

Beställningsavgiften per fjärrlån är 10 kronor.
För fjärrlån som inte hämtats ut eller avbeställts, läggs en avgift på 25 kronor per media.
För utlandslån och kopior betalar du den faktiska kostnaden.
Övertidsavgiften för fjärrlån är 5 kronor per media och dag.

Krav

Om du inte återlämnar det du lånat i tid skickar biblioteket ett krav. För tredje kravbrevet får du betala 30 kronor plus förseningsavgiften när du lämnar tillbaka dina böcker. Har du trots kravbreven inte återlämnat det du lånat skickar kommunens ekonomikontor en faktura på det du är skyldig.
Ersättning för skadad eller förkommen media utgår enligt följande schabloner:

Vuxenbok: 225 kronor.
Barn- och tonårsbok: 125 kronor.
Pocketbok: 80 kronor.
Bok + CD- eller Daisy-skiva: 250 kronor.
CD-bok: 250 kronor.
Mp3: 100 kronor.
Tidskrift: 50 kronor.
Spelfilm: 500 kronor.
Faktafilm: 300 kronor.
Språkkurs: 500 kronor.
Musik-CD: 150 kronor.
Bibliotekschefen äger rätt att i speciella fall ta ut ett högre pris.

Om faktura skickas tillkommer en hanteringsavgift på 200 kronor.

Om du återlämnar efter att faktura skickats är du skyldig att betala den tillkomna hanteringsavgiften samt övriga förseningsavgifter. Du måste då besöka biblioteket för att reglera din skuld.

Dessa avgifter och regler är ändrade 1 juli 2021.

Dokument och blanketter