Studieplatser

För dig som studerar är biblioteket en central plats. Här finns en lättåtkomlig lärmiljö för dina studier.

Hjälp för studerande

På biblioteket kan du enkelt träffa andra studerande och få tillgång till vägledning, lokaler och tekniska funktioner som internet (även trådlöst), kopiering, skanning, utskrifter med mera.
Arbetsplatser för grupparbeten eller enskilda studier finns liksom litteratur i alla ämnen. Ibland kan du behöva särskild hjälp. Då kan vi stå till tjänst med kurser i bibliotekskunskap och bokning av bibliotekarie.
 

Tyst studierum

Det finns ett tyst studierum på biblioteket. Behöver du sitta och studera i lugn och ro så föreslår vi att du sätter dig här. Det finns även studieplatser i våra datorrum där du sitter lite mera avskilt.

En ung kvinna sitter och arbetar med sin laptop. Höörs bibliotek