Medieplan för Höörs bibliotek

Medieplanen beskriver bibliotekets arbete med inköp och gallring av medier.