Jag är barn - och ungdomsbibliotekarie här på Höörs bibliotek, samt skolbibliotekarie på Sätoftaskolan. Jag arbetar särskilt mot barn från 9 år och uppåt. Håller också i inköp av fantasyböcker och serier för vuxna.