Inköpsförslag och fjärrlån

När det du vill läsa inte finns hos oss på Höörs bibliotek, kan du skicka ett inköpsförslag eller en ansökan om fjärrlån till oss. Bibliotekets inköpsansvariga avgör om boken köps in eller fjärrlånas. Sök alltid efter boken hos oss innan du skickar in en förfrågan.

På grund av att vi byter bibliotekssystem kommer vi inte att kunna låna in media från externa bibliotek (fjärrlån) 18 december - 21 januari. 

Du måste ha ett giltigt bibliotekskort och vara inloggad för att kunna göra ett fjärrlån eller lämna ett inköpsförslag.

LOGGA IN för att komma till formuläret

Får jag fjärrlåna allt som biblioteket inte har?

Ett fjärrlån är en bok som lånas in från ett bibliotek utanför Höör. Böcker som finns hos oss fjärrlånas inte, oavsett om boken finns inne eller är utlånad. Sök därför alltid efter din bok innan du skickar in en fråga via formuläret.

Kostar det något att fjärrlåna?

Ett fjärrlån kostar 10 kronor per bok, och lånetiden kan bli längre eller kortare än när du lånar våra egna böcker. Avgiften betalas när du beställer boken. Fjärrlånade böcker kan bara hämtas när biblioteket är bemannat, inte under meröppettid. Om du inte längre önskar boken, tänk på att avbeställa ditt fjärrlån i tid. Om fjärrlånet anlänt innan du hunnit avbeställa boken eller om du inte hämtar ut den måste du betala 25 kronor i avgift. Att fjärrlåna en tidnings- eller tidskriftsartikel är dyrare. Priset varierar beroende på utlånande biblioteks taxor.

Hur länge får jag behålla ett fjärrlån?

Vanligtvis är lånetiden 28 dagar från det att boken anländer till biblioteket. Det är alltid det bibliotek som lånar ut boken till oss som bestämmer hur länge du får låna den. Övertidsavgiften för fjärrlånade böcker är 5 kronor per dag.

Tips! Du kan alltid kontrollera din lånetid via ditt låntagarkonto, samt få övertidsvarning via sms eller e-post några dagar före lånetiden går ut.

Kan jag låna om fjärrlånade böcker?

Om du önskar göra ett omlån av en fjärrlånad bok ber vi dig kontakta biblioteket via e-post, telefon eller direktkontakt i informationsdisken. För kurslitteratur är det sällan möjligt med omlån.

Policy för kurslitteratur

Om du söker kurslitteratur ska du i första hand vända dig till ditt högskolebibliotek för att låna boken.
Finns boken på folk- eller högskolebibliotek i Skåne får du köa för dessa exemplar. Vi lånar inte in från andra regioner.
Om boken finns på folk- eller högskolebibliotek i Skåne men inte lånas ut som fjärrlån beviljas inte fjärrlån från andra regioner.
Om boken inte finns på bibliotek i Skåne söker vi i övriga landet.