Jag jobbar som assistent på biblioteket

När jag inte bemannar lånedisken så tar jag bland annat hand om böcker som behöver lagas. Det händer också att jag hjälper till med olika aktiviteter för skolbarnen i kommunen. Ibland gör jag dekorationer som syns i lokalen när vi har något speciellt evenemang.