För förskolan

Här kan du som arbetar i förskolan hitta information om vad Höörs bibliotek erbjuder.

Förskolelån

Alla förskolegrupper har möjlighet att få ett särskilt bibliotekskort för lån till förskolan. Lånetiden är åtta veckor, det vill säga förskolorna har förlängd lånetid. På förskolekortet kan du låna böcker som skall användas i barngruppen. Fortbildningslitteratur måste du låna på ditt privata bibliotekskort.

Boklådor

Förskolor i Höörs kommun kan anmäla sig till vår tjänst med färdigpackade boklådor som distribueras till förskolan. Boklådorna byts ut ungefär var åttonde vecka med uppehåll under sommarmånaderna. Boklådorna är åldersanpassade, 1-3 år, 3-6 år och 1-5 år. Lådorna innehåller ett varierat urval av pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker, rim och ramsor, faktaböcker.

Biblioteksombud

Alla förskolor som är med i boklådeservicen har ett biblioteksombud som är utsett för varje förskola/avdelning. Biblioteksombuden har bland annat till uppgift att samverka med barnbibliotekarierna och vara kontaktperson för biblioteksfrågor på förskolan. Om du inte vet vilket ditt biblioteksombud är, kontakta din rektor.

Temapaket

 Vi hjälper gärna till att plocka ihop bokpaket på särskilda teman. Till exempel årstider, färger, insekter, hösten och liknande ämnen. Lånetiden för dessa bokpaket är 4 veckor. Varje förskola ansvara själv för avhämtning och återlämning av dessa böcker. Kontakta oss på barnavdelningen så hjälper vi till att plocka lämpliga böcker.

Kanin med boktrave i händerna

Nya böcker för pedagoger

 1. Att arbeta med tema i förskolan

  Undertitel: en metodikhandbok
  Av: Doverborg, Elisabet
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 2. Läscoachens ABC

  Undertitel: att bygga och coacha fram läshunger
  Av: Björsell, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 3. Lärande bedömning

  Av: Jönsson, Anders
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Kontaktperson Höörs bibliotek