För skolan

Här hittar du som arbetar i skolan information om vad Höörs bibliotek erbjuder.

Klassbesök

Vi tar emot klasser för visning av biblioteket och genomgång av hur man hittar och hur man lånar. Kontakta barnbibliotekarierna för mer information eller bokning av klassbesök.

Besök för förskoleklasser

Alla kommunens förskoleklasser bjuds in av barnbibliotekairen till biblioteket för en visning. Då presenteras biblioteket – hur det går till att låna, hur och var man hittar böcker och mycket annat. Barnen får höra en saga och får en gåvobok av biblioteket. 

Bokprat

Vi bokpratar gärna för eleverna! Vid ett bokprat presenterar vi ett antal böcker som finns i flera exemplar, klassen får låna dessa i åtta veckor. Årskurs 2 och 5 är prioriterade och vi bjuder in dessa klasser. Även andra årskurser kan få bokprat i mån av tid och beroende på hur skolans biblioteksavtal ser ut. Kontakta barnbibliotekatriena om du är intresserad. Vi brukar hålla bokpraten på Höörs bibliotek men vi kan också komma ut till skolorna. Bokprat kan vara tematiska och ta upp ämnen ni just då behandlar i klassen eller vara allmänt läsfrämjande och inspirerande.

Lärarlån

Alla lärare vars skolor har avtal med biblioteket kan få ett särskilt bibliotekskort att använda vid lån till skolan. Lånetiden är åtta veckor. Lärarlån kan du bara få för böcker som ska användas av eleverna eller i undervisningen. Behöver du böcker för egen fortbildning använder du ditt privata bibliotekskort. Som lärare kan du också få ett meröppetkort som gör att du kan få tillgång till biblioteket från kl. 7-22. 

Bokdepositioner

Lärare vars skolor har avtal med biblioteket kan låna böcker till klassen för till exempel gruppläsning eller temaläsning – både skön- och facklitteratur. Lånetiden är åtta veckor.  Kontakta barnbibliotekarierna för att beställa en deposition. 

Klassuppsättningar och temalådor

Biblioteket har färdiga temalådor och klassuppsättningar att använda i undervisningen. De lånar du på biblioteket och lånetiden är åtta veckor. Du kan hitta mer information om vilka klassuppsättningar vi har på denna sida.

Bokgåva förskoleklass och åk 7

Höörs bibliotek ger alla elever i förskoleklasserna en bokgåva när de kommer på biblioteksvisning på bibblioteket. I år är det boken "Det bästa jag vet. En antologi med Ulf Stark och hans vänner" som delas ut. För åk 7 delar vi ut gåvoboken i början på höstterminen när klasserna får en biblioteksintroduktion. Oftas läser klassen boken tillsammans men det är lärarna som väljer om man ska jobba med boken. Tanken med gåvoböckerna är att locka till fortsatt läsning. 

Legimus och talböcker

Talböcker är inlästa böcker för personer med en läsnedsättning eller som av någon anledning har svårt att läsa tryckt text. En talbok har samma innehåll som en vanlig bok men man lyssnar på boken via Legimus app eller hemsida. 

Exempel på läsnedsättnigar kan vara:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • synnedsättning
 • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
 • tillfällig läsnedsättning

Om du har en elev med en läsnedsättning kan hen vara berättigad till att låna och lyssna på talböcker. Det är skolans specialpedagog som bestämmer om eleven är i behov av Legimus och det är Höörs bibliotek som registerar konto på Legimus. 

Du kan ladda ner talböcker direkt från legimus.se till mobilen, surfplattan eller datorn. Med appen Legimus kan du läsa och lyssna på talböckerna direkt i surfplattan eller mobilen. För att få ett konto så att du kan ladda ner talböcker behöver du kontakta biblioteket  och boka en tid. När en elev som är under 18 år ska få ett konto måste vårdnadshavaren följa med till biblioteket, detta på grund av avtal som måste godkännas. 

Nya böcker för pedagoger

 1. Framtidens digitala lärande

  Av: Klingberg, Torkel
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2023
  Klassifikation: Undervisningsmateriel
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Kontaktperson Höörs bibliotek