Boken kommer

Boken kommer är en service för dig som har svårt för att ta dig till biblioteket på grund av sjukdom, ålder eller dylikt.

Boken kommer är ett erbjudande om hemkörning av böcker till dig som inte kan ta dig till våra bibliotek.

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av sjukdom, funktionshinder, ålder, svårighet att gå eller bära, eller av liknande anledning inte själv kan komma till biblioteket. Du kan få Boken kommer var du än bor i kommunen.

Boken kommer innebär att personal från biblioteket kör hem med böcker till dig. Du eller någon närstående tar själv kontakt med biblioteket när du behöver nya böcker.

Genom Boken kommer kan du låna allt det som biblioteksbesökaren kan låna på biblioteket: böcker, tidskrifter, musik, talböcker, språkkurser med mera.

Det finns även böcker med stor stil och på lätt svenska.

Kontakta oss om du själv eller någon du känner behöver Boken kommer. 

Glasögon som ligger på uppslagen bok congerdesign, Pixabay

Kontaktpersoner på Höörs bibliotek