Bokbuss

Vårt mobila bibliotek når låntagare långt utanför tätorten.

Höörs bokbuss utanför biblioteket Marcus Brunström / Korta ben
Bokbussen kör till byar och andra platser utanför tätorten. Även skolor och förskolor får besök av bussen enligt särskilt schema.

Turlista

Udda veckor

MÅNDAGAR  
Dammgatan/Evert Nils väg 15.00 – 15.30
Maglasäte, J Hallbergs plan  15.50 – 16.10
Hallaröds kyrka  16.30 – 16.45
N Rörum, församlingshemmet 17.00 – 17.30
Tjörnarp, Tjörnarps skola 18.00 – 18.30
TISDAGAR   
Ekeborg parkering Bofinksvägen 15.00 – 15.20
Snogeröd, Kornvägen 15.35 – 16.05
Fogdarp, väg ner mot pumphuset  16.25 – 16.45
Ängsbyn, parkering Klövervägen 17.05 - 17.25
Jägersbo, Campingen 17.40 – 17.55

Jämna veckor

TISDAGAR
Tjuvaröd  Stenskogsv./Norrekärrsv. 15.35 – 15.50
Backagården, övre parkering  16.00 – 16.20
Stanstorp, Ekestigen  16.30 – 16.50
Sätofta, Stormvägens parkering 17.00 – 17.20
Musikantvägen 17.30 – 17.50
         

                

                         

       

 

Hållplats Jägersbo Camping och hållplats Tjuvaröd är indragna tills vidare.

Turlista för utskrift

Personal på bokbussen