Bokbuss

Bibliotekets nya bokbuss är på plats.

Höörs bokbuss utanför biblioteket Marcus Brunström / Korta ben
Nu kör den nya bokbussen enligt tidtabell.

Bokbussen kör till byar och andra platser utanför tätorten. Även skolor och förskolor får besök av bussen enligt särskilt schema.

Bussen gör sommaruppehåll vecka 27-32.

På grund av covid 19 släpper vi än så länge bara in ett hushåll i taget i bussen.

Turlista

Udda veckor

MÅNDAGAR  
Dammgatan/Evert Nils väg 15.00 – 15.30
Maglasäte, J Hallbergs plan  15.50 – 16.10
Hallaröds kyrka  16.30 – 16.45
N Rörum, församlingshemmet 17.00 – 17.30
Tjörnarp, Tjörnarps skola 18.00 – 18.30
TISDAGAR   
Ekeborg parkering Bofinksvägen 15.00 – 15.20
Snogeröd, grusytan Havrevägen 2 15.35 – 16.05
Fogdarp, väg ner mot pumphuset  16.25 – 16.45
Ängsbyn, parkering Klövervägen 17.05 - 17.25
Jägersbo, Campingen 17.40 – 17.55

Jämna veckor

TISDAGAR
Tjuvaröd  Stenskogsv./Norrekärrsv. 15.35 – 15.50
Backagården, övre parkering  16.00 – 16.20
Stanstorp, Ekestigen  16.30 – 16.50
Sätofta, Stormvägens parkering 17.00 – 17.20
Musikantvägen 17.30 – 17.50
         

                

                         

       

 

Turlista för utskrift

Personal på bokbussen